RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatul concursului pentru postul de conf. poz. 25

Ultima actualizare: 28 Jun 2022, 08:06:25 (de către Angela Vatră).
REZULTATUL CONCURSULUI DESFĂŞURAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DIDACTIC VACANT DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR POZIŢIA 25
DIN STATUL DE FUNCŢII AL FACULTĂŢII DE CHIMIE

sem. II, anul universitar 2021-2022

Conferenţiar universitar poz. 25

  Candidat -Lect.univ.dr. Vasilichia ANTOCI

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar universitar poz. 25 sa fie făcută de către doamna Vasilichia ANTOCI

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatul concursului pentru ... |