Finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată

Ultima actualizare: 27 Mar 2024, 16:03:19 (de către Angela Vatră).

  

FINALIZAREA STUDIILOR POSTDOCTORALE

SERIA 2022-2024

 

Contestaţiile privind nota obţinută de fiecare candidat se depun la secretariatul fiecărei şcoli doctorale în max. 48 de ore de la momentul afişării rezultatelor şi se pot referi exclusiv la vicii de procedură (art. 13 din Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată).

 Calendarul susţinerii lucrării finale

  • 20-22 martie 2024 -  înscrierea la Școala Doctorală
  • 27 martie 2024, ora 14:00, sala Decanat - susţinerea lucrării finale
  • 2 aprilie 2024- afişarea rezultatelor

 

 Dosarul de înscriere pentru susţinerea lucrării finale se depune la secretariatul Şcolii Doctorale şi cuprinde următoarele documente:

 - cererea de înscriere (descarcă aici formularul word);

 - documente care atestă schimbarea numelui (dacă a survenit după admitere);

- copie carte de identitate;

- Curriculum Vitae;

- lista de lucrari care să cuprindă rezultatele minime impuse pentru finalizarea programului (2 rapoarte ştiinţifice avizate de mentor; o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare şi rezultatele obţinute; participarea cu lucrări prezentate (oral/poster) la cel puţin 2 conferinţe/ manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale;  publicarea a cel puţin 2 articole ştiinţifice în reviste/volume indexate ISI/BDI sau a unei cărţi de specialitate, în funcţie de specificul domeniului).Articolele vor fi publicate cu afilierea UAIC a postdoctorandului.

- referat de apreciere a activităţii ştiinţifice din partea mentorului;

- declaraţie de originalitate (descarcă aici formularul word);

- lucrarea finală.

 

Precizări privind modul de desfăşurare a susţinerii lucrării finale şi notarea:

Proba 1 - Evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare postdoctorală - 50%

Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării finale - 50%

Fiecare membru din comisie acordă note întregi.

Media minimă de promovare este 8 (opt). Media minimă obţinută la fiecare din cele două probe este 7 (şapte).

 

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Finalizare studii postdoctoral... |