Alegeri pentru membrii Consiliilor Şcolilor Doctorale şi numirea Directorilor Şcolilor Doctorale

Ultima actualizare: 05 Jul 2022, 13:07:18 (de către Angela Vatră).

 Alegeri pentru membrii Consiliului Şcolii Doctorale de Chimie

 

pentru mandatul 2022-2027

  • 6 iulie 2022, ora 9, Sala de Consiliu - convocarea Adunării Generale a conducătorilor de doctorat  pentru alegerea reprezentanţilor în Consiliul Şcolii Doctorale de Chimie şi validarea candidaturilor pentru funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Chimie.

Candidaturi depuse pentru funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Chimie

 Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

 

Candidaturi depuse pentru alegerea ca membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Chimie

1. Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

2. Prof. univ. dr. Aurel PUI

3. Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU

4. CS I dr. habil. Luminiţa MARIN

 

 

I. Documentele pentru anunţarea intenţiilor de candidatură în vederea alegerii persoanelor propuse pentru a face parte din Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) de Chimie, inclusiv personalităţile ştiinţifice cu vizibilitate internaţională:

1) Declaraţia de intenţie (document WORD);

2) Curriculum Vitae incluzand o listă cu cele mai semnificative realizări;

3) Fişa de autoevaluare a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data alegerii ca membru al Consiliului Şcolii Doctorale, aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei.

II. Documentele pentru anunţarea intenţiei de depunere a Dosarului de candidatură la funcţia de Director al Şcolii Doctorale:

1) Declaraţia de candidatură (conform Anexei din Metodologia de alegeri);

2) Curriculum Vitae incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activităţii profesionale şi manageriale, asumat prin semnătură;

3) Programul managerial propus a fi îndeplinit, conceput pentru perioada mandatului;

4) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;

5) Fişa de autoevaluare a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniul Chimie.

Pentru anunţarea intenţiei de candidatură pentru poziţia de membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Chimie sau a intenţiei de depunere a Dosarului de candidatură la funcţia de Director al Şcolii Doctorale, documentele în format digital vor fi transmise prin e-mail la adresa avatra@uaic.ro până în data de 05 iulie 2022, orele 14:00.

Documentele în format tipărit vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii de Chimie, până în data de 05 iulie 2022, orele 15:00.

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Alegeri pentru membrii Consili... |