EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Precizari confirmare locuri master RP-iulie 2020

Ultima actualizare: 28 Jul 2020, 08:07:44 (de către Angela Vatr?).

Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de candidaţii ROMÂNI DE PRETUTINDENI (REP. MOLDOVA) în urma concursului de admitere la master din sesiunea iulie 2020

Procesul de confirmare a locurilor ocupate de candidaţi în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020 se va desfăşura în etape şi se va încheia pe data de 26 august 2020.

·         ETAPA I: 29 IULIE 2020 - 5 AUGUST 2020

A. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET

Până pe data de 5 august 2020, candidaţii admişi cu finanţare de la buget cu bursă trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente şi semnarea formularului de confirmare a locului (Anexa 5 ):

 1. Fişa de înscriere, completată, în original (cu fotografia ataşată);
 2. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
 3. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă / Adeverinţa de licenţă pentru promoţia 2016-2016,  în original;
 4. Pentru absolvenţii cu studii de licenţă în Rep. Moldova se depune  o copie după certificatul de acreditare a programului de studii absolvit;
 5.  Original* şi copie după cartea de identitate (inclusiv dovada domiciliului);
 6. Original* şi copie după certificatul de naştere;
 7. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 8. Original* şi copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii;
 9. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
 10. 3 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 11. Un dosar plic.

 ATENŢIE! Candidaţii din Rep. Moldova  NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi din lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

B. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor confirma locul online după cum urmează:

1. Vor solicita prin e-mail, la adresa contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro, formularul de confirmare a locului (Anexa 5 ) pentru completare şi semnare (semnătură olografă) , apoi îl vor retrimite la secretariat împreună cu dovada de plată a sumei de 525 lei, reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Atenţie! Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă):cod Facultatea de Chimie- 2402, cod forma de învăţământ master zi - 03, cod taxă de şcolarizare - 31.

Candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

Adresa de email la care vor fi trimise documentele, în format pdf, este contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro"> contact@chem.uaic.ro.

 2. Candidaţii admişi cu taxă vor depune dosarul cu actele în original, similar cu cele menţionate pentru candidaţii admişi la buget ( pct. 1-10) până pe data de 25 august 2020.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Candidaţilor admişi iniţial la taxă, care trec pe locuri finanţate de la buget în urma coborârii liniei de admitere li se vor restitui, pe bază de cerere, suma de 525 lei de achitată!

 • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de cinci zile de la semnarea Contractului de studii li se vor reţine 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, acestora li se va reţine 15 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, acestora li se va reţine 20 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
 • Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, care se retrag după începerea anului universitar, nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului!

ETAPA A II-A: 5 AUGUST 2020 - AFIŞARE REZULTATE CONFIRMĂRI LOCURI

ETAPA A III-A: 6 AUGUST 2020- 25 AUGUST 2020

Candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET CU BURSĂ  în etapa a-II-a, pe data de 5 august, vor confirma locul şi semna contractul de studii până pe 25 august 2020

ETAPA A IV-A: 26 AUGUST 2020 - AFIŞARE REZULTATE FINALE CONFIRMĂRI LOCURI ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Precizari confirmare locuri ma... |