RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Sustinere teză de abilitare - candidat conf.univ.dr. Gheorghiţă ZBANCIOC

Ultima actualizare: 20 Jan 2023, 13:01:18 (de către Angela Vatră).

Susținerea tezei de abilitare a domnului conf.univ.dr. Gheorghiţă ZBANCIOC

 

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul

Chemistry of azaheterocycles with fluorescent properties and biologic activity

elaborată de domnul conf. univ. dr. Gheorghiţă ZBANCIOC, din cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Susţinerea tezei de abilitare va avea loc vineri, 20 ianuarie 2023, ora 11, la Sala Ovală-Casa Universitarilor.

 

(1) CV conf.univ.dr. Gheorghiţă ZBANCIOC pdf

(2) Lista de lucrări pdf

(3) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU pdf

(4) Summary of Habilitation Thesis /Rezumatul tezei de abilitare pdf

(5) Componenţa comisiei de abilitare pdf :

1.     Prof. univ. dr. habil. PAIZS Csaba, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca

2.     Prof univ. dr. habil. DINICĂ Rodica Mihaela, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi

3.     Prof. univ. dr. habil. ARSENE Cecilia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

       Membri supleanţi

4.     Prof. univ. dr. IONIȚĂ Petre, Universitatea din Bucureşti

5.     CS I dr. habil. MARIN Luminiţa, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iaşi

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Sustinere teză de abilitare -... |