Legături înrudite

Informații privind facilitățile de transport pentru studenți pe traseele Companiei de Transport Public Iași

Ultima actualizare: 06 Feb 2020, 12:02:08 (de către Gabriela Pavelescu).

Informații privind facilitățile de transport

pentru studenți pe traseele Companiei de Transport Public Iași

 

1.       În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, art. 205, studenții cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază de facilități pentru transportul în comun.

2.       Toți studenții cu vârsta de până la 26 de ani (buget, taxă, români, etnici români, străini), care circulă pe traseele Companiei de Transport Public Iași, zona 1, pot achiziționa de la tonetele Companiei de Transport Public Iași bilete cu două călătorii cu reducere 50% (pentru elevi și studenți).

3.       Conform Hotărârii Consiliului Local (H.C.L.) Iași nr. 455/20.12.2019, începând cu data de 01.02.2020, studenții cu taxă cu domiciliul/reședința în Municipiul Iași pot beneficia de abonament redus –zona 1– 50% (80 lei valoarea întreagă). Aceasta se poate face după transmiterea către Compania de Transport Public Iași a bazei de date corespunzătoare.

Pentru realizarea acestor baze de date, studenții cu taxă cu reședința în termen de valabilitate în Municipiul Iași (români, etnici români, străini) interesați de obținerea acestor facilități se vor prezenta la administrația căminului (studenții cazați în căminele Universității) sau la secretariatul facultății (studenții care nu sunt cazați în căminele Universității) pentru verificarea vizelor de flotant și înscrierea în baza de date corespunzătoare.

4.       Studenții orfani și cei proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe raza Municipiului Iași (abonamente de tip studențesc cu drept de transport categoria 3 – gratuit).

5.       Studenții români și străini cu studiile finanțate de la bugetul de stat prin Contract Instituțional beneficiază de abonament de tip studențesc cu susținere financiară de la bugetul de stat prin intermediul instituției de învățământ superior, în conformitate cu contractul încheiat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Compania de Transport Public Iași, precum și cu OMEN nr. 3131/05.02.2019. Potrivit OMEN nr. 3131/05.02.2019, susținerea financiară se realizează în limita sumei alocate prin Contractul Instituțional anual.

Abonamentele de tip studențesc menționate mai sus (valabile pentru zona 1 CTP) au valoarea în sumă de 80 de lei/30 de zile, din care:

-          suma de 34 de lei este suportată prin bugetul Municipiului Iași;

-          suma de 34 de lei este suportată prin bugetul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corespunzător sumelor alocate în Contractul Instituțional anual;

-          suma de 12 de lei este suportată de către beneficiari.

Pentru detalii de utilizare a aplicației 24 Pay, studenții pot accesa site-ul Companiei de Transport Public Iași: https://www.sctpiasi.ro/tarife/elstudis

6.       În cazul pierderii cardului CTP, studentul va merge la sediul CTP (Str. Silvestru 5, 700012 Iași, Tel.: 0232.267772 și 0332.404713), va achita suma de 15 lei la casierie (et. I), cu chitanța va merge la Biroul Exploatare (et. III) la domnul Dascălu Cristinel, pentru eliberarea unui nou card.

7.       În cazul cardurilor care nu funcționează, au probleme de natură tehnică (primesc diferite erori în aplicatia 24 Pay - cod qr inexistent, eroare cod qr, card indisponibil etc), studenții vor  suna la nr. 24 Pay de pe spatele cardului ElstudIS; în cazul în care problema nu se rezolvă, vor merge la sediul Companiei de Transport Public Iași (Biroul Exploatare -et. III- la domnul Dascălu Cristinel).

8.       În cazul în care studentul nu se regăsește în baza de date, acesta va contacta secretariatul Facultății pentru a se identifica motivul neconformității. 

OMEN nr. 3131/05.02.2019

H.C.L. Iași nr. 455/20.12.2019

Hotărârile Consiliului Local Iași numerele  63 și 64 din 31.03.2016; 231 din 30.05.2018 se pot consulta pe site-ul Primăriei Iași.

 
Prima pagină > Anunturi > Informații privind facilită... |