RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Programul EURO 200

Ultima actualizare: 15 Mar 2019, 12:03:08 (de către Gabriela Pavelescu).

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2019.

Beneficiarii acestui program sunt studenţii din cadrul institutiilor de învăţământ superior acreditate din Romania, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale, conform legislației în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificarile şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1294/13.VIII.2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificarile şi completările ulterioare.

Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul “EURO 200” se va face până în data de 19 aprilie 2019.

 Formularul cererii se poate descărca aici (fişier doc )

Actele necesare pentru inscriere, descarca aici fisier pdf

Calendarul Programul EURO 200 se poate descărca aici (fişier pdf )

 
Prima pagină > Anunturi > Programul EURO 200... |