RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

In atentia masteranzilor (in special din anul I) si doctoranzilor

Ultima actualizare: 27 Feb 2020, 12:02:08 (de către Gabriela Pavelescu).


În atenţia masteranzilor (în special din anul I) şi doctoranzilor

Programul Perform a+, inițiat în anul 2016, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași – Facultatea de Farmacie, a reprezentat o cooperare de succes cu mediul academic și un mod de a atrage și a dezvolta farmaciști (studenți în an terminal, rezidenți și doctoranzi) în industria de medicamente generice. 

Începând cu acest an, propunem extinderea adresabilității acestui proiect, astfel încât să atragem studenți chimiști (și masteranzi, doctoranzi) ai Facultăților de Chimie din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași, datorită necesității atragerii de chimiști/ ingineri chimiști în cadrul Activității de Cercetare Analitică.

 

Durata programului: 11 săptămâni, Februarie – Mai 2020.

Structuri Implicate:

- Resurse Umane: promovare proiect, selecție candidați, semnare contracte de confidențialitate, suport logistic săli prezentare – pentru sedințele inițiale și prezentarea finală;

-  Activitatea de Cercetare Dezvoltare Forme Solide Orale, Activitatea de Cercetare Dezvoltare Forme Topice, Activitate Pilot Cercetare, Activitatea de Cercetare Analitică: susținere prezentări, asigurare activități experimentale în cadrul laboratoarelor, îndrumare participanți în vederea întocmirii proiectelor finale;

- Regulatory Affairs, Asigurarea Calității, Farmacovigilență și Studii Clinice: participare în comisia de selecție candidați și în evaluarea proiectelor finale, susținere prezentări specifice departamentului;

- Divizia de Forme Solide de Uz Oral, Divizia Produse Sterile și Nistatină, Divizia de Produse Topice – asigurare vizite în secțiile de producție și susținere prezentări.

Mod de recrutare: Recrutarea se va realiza pe bază de selecție CV-uri și interviu, în perioada 2-10 martie 2020.

Cerințe obligatorii pentru prima etapă de recrutare:

- student în an terminal/ masterat/ rezidențiat/ doctorand al Facultății de Farmacie/ Facultății de Chimie/ Facultății de Inginerie Chimică;

-  media ultimului an de studiu absolvit > 7.

Procedura de aplicare:

- scrisoare de intenție

- curriculum vitae

- scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic

- adeverință care să ateste media ultimului an absolvit

Criterii de selecție:

- scrisoare de intenție

- curriculum vitae

- activități extracuriculare

- media ultimului an absolvit

- interviu

Observație referitoare la criteriile de neincludere în proiectul Perform a+:

Nu pot fi selectați în program aplicanții care:

- deja desfășoară activități în alte companii/ instituții/ organizații, cu profil similar cu cel ale companiei Antibiotice S.A.

- au în derulare (ei sau rude de gradul I/II) firme cu același profil de activitate (în calitate de acționar, administrator, alte funcții de conducere sau calitatea de succesor legal).

Număr participanți: 10-12 (5-6 farmaciști și 5-6 chimiști/ ingineri chimiști)

Calendar derulare program:

  • 17-21 februarie: promovare proiect în cadrul Facultății de Farmacie și Facultății de Chimie (Universitatea "Al. I. Cuza" Iași și Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași) – responsabil Resurse Umane;
  • 24-28 februarie: înscriere candidați, în baza procedurii de aplicare - responsabil Resurse Umane;
  • 2-10 martie: interviu candidați și definitivare listă participanți – responsabili Resurse Umane, Activitatea Cercetare Dezvoltare, Activitatea Cercetare Analitică;
  • 16 – 28 mai: desfășurare Perform a+

Mod de desfășurare proiect Perform a+:

Pentru anul 2020, propunem o nouă formă de organizare a proiectului, astfel încât să putem oferi posibilitatea și studenților din cadrul Facultăților de Chimie să participe la acest program. Din acest motiv, proiectul se va desfășura în baza unei colaborări între Activitatea de Cercetare Dezvoltare și Activitatea de Cercetare Analitică.

La prezentările lectorilor și la sesiunile teoretice, studenții farmaciști și chimiști vor participa împreună, iar la sesiunile practice, studenții farmaciști vor lua parte la procesele tehnologice realizate în cadrul Activității Pilot Cercetare, iar studenții chimiști vor pune în practică analizele realizate în cadrul Activității de Cercetare Analitică.

Mod de evaluare participanți proiect Perform a+:

Pe parcursul proiectului, aceștia vor susține o testare scrisă (săptămânile 6-7), care va avea subiecte comune, dar și subiecte adaptate pentru studenții farmaciști/ chimiști.

La finalul programului, se vor forma echipe de lucru alcătuite dintr-un student farmacist și unul chimist, care vor primi ca temă de proiect dezvoltarea unui medicament (pornind de la o substanță activă cu monografie în Farmacopeea Europeană), atât din punct de vedere farmaceutic, cât și analitic.

Având în vedere faptul că pe parcursul programului li se vor prezenta atât forme solide orale, cât și topice, la final aceștia vor avea de ales între un proiect pe forme orale sau topice (de exemplu, dacă sunt 12 participanți, se vor forma 6 echipe de lucru, care vor avea de ales un proiect dintre cele 3 destinate formelor orale și 3 formelor topice).

Premierea participanților nu se va face ca echipă, ci individual, în funcție de cele mai bune performanțe demonstrate de către studenții farmaciști și chimiști, din cadrul echipelor desemnate.

La finalizarea programului, cursanții vor primi adeverință în care sunt precizate numărul de ore efectuate, dacă prezența la aceste cursuri/ activități practice este de minim 75%.

După încheierea cursurilor, candidații cu rezultate deosebite  vor putea participa la etapele de selecție în vederea angajării.

Cristina Diaconescu

Director Cercetare -Dezvoltare

ANTIBIOTICE SA

Strada Valea Lupului 1,

Iasi 707410, Romania

T +40.232.209.152

F +40.232.209.633

M +40.728.131.918

E cristina.diaconescu@antibiotice.ro

W www.antibiotice.ro

 

 

 

 
Prima pagină > Anunturi > In atentia masteranzilor (in s... |