RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Reînmatriculări în anul universitar 2018-2019

Ultima actualizare: 05 Sep 2018, 12:09:08 (de către Gabriela Pavelescu).

Precizări pentru studenţii care se pot reînmatricula cu taxă,

în anul universitar 2018/2019

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Anul de studii

Specializarea

1.

BUCACIUC S. ANDREI

I

 

2.

ISTRATE G. LUCIAN

I

 

3.

LUNGU C. ROXANA-LENUŢA

I

 

4.

ŞTEFAN M. MĂLINA-GEORGIANA

I

 

5.

PUŢARU V. IULIA-VIORELA

III

CHIMIE

  • Studenţii din lista de mai sus trebuie să se prezinte la secretariatul facultatii, în perioada 5-11 septembrie 2018, cu excepţia zilelor de 8 şi 9 septembrie 2018, pentru a întocmi cerere de reînmatriculare cu taxă, pentru a semna noul Contract de studii, precum şi Fişa de înscriere la disciplinele din semestrul I, 2018-2019, pentru a achita taxa de reînmatriculare şi pentru a achita jumătate din taxa de şcolarizare calculată pentru semestrul I.

Taxa de reînmatriculare este de 200 lei şi se achita la orice filială BRD din ţară. Chitanţa se predă la secretariatul facultăţii, în original.

Reînmatricularea cu taxă în anul înseamnă repetarea cu taxă de şcolarizare a anului de studiu în care a fost exmatriculat.

  • Studenţilor care se pot reînmatricula în anul I de studii li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019.

Taxa de şcolarizare se calculează ţinând cont nr de credite al disciplinelor nepromovate:

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 6 credite este 350 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 5 credite este 292 lei.

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 4 credite este 233 lei.

  • Studenţilor care se pot reînmatricula în anul III de studii li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019.

Taxa de şcolarizare se calculează ţinând cont nr de credite al disciplinelor nepromovate:

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 6 credite este 350 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 5 credite este 292 lei.

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 4 credite este 233 lei.

- taxa pentru echivalare a notelor promovate in anul III este în cuantum de 10% din taxa disciplinei.

  • Studenţii altor serii sunt invitaţi să contacteze telefonic secretariatul, la nr.0232 201063 sau 0232 201363, pentru a verifica posibilitatea reînmatriculării, având în vedere faptul că echivalările de note se pot face în limita a 5 ani sau 7 ani, în funcţie de regulamentul didactic al anului de studiu  în care se face reînmatricularea.
 
Prima pagină > Anunturi > Reînmatriculări în anul uni... |