RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Programul EURO 200- pentru achizitionare calculatoare

Ultima actualizare: 10 Apr 2020, 12:04:08 (de către Angela Vatr?).

 Programul "Euro 200"

Program pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare

Ţinând cont de situaţia mondială fără precedent pe care o traversăm, datorită pandemiei de COVID-19, pentru a veni în sprijinul studenţilor, vă informăm că:

  • Depunerea cererilor şi a documentelor doveditoare necesare accesării programului „EURO 200” se face prin intermediul poştei electronice.
  • Documentele se vor trimite pe adresa de e-mail a responsabilului cu primirea şi verificarea dosarelor: vvatra@uaic.ro. 
  •  Conform adresei Ministerului Educatiei şi Cercetării nr. 8881/07.04.2020 , termenul de depunere a acestora este de 17.04.2020.

Beneficiarii acestui program sunt studenţii din cadrul institutiilor de învăţământ superior acreditate din Romania, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie şi care au promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii, cu excepţia studenţilor din anul I, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator studenţii depun o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 şi un dosar cu actele doveditoare, in original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de catre membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii.

Formularul cererii se poate descărca aici (fişier doc )

Continutul dosarului se descarcă aici fisier pdf

Calendarul Programul EURO 200 se poate descărca aici (fişier pdf )

 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

 Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale, conform legislației în vigoare: 

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

      Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare; Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018  pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004;

Hotărâre nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.

 

 
Prima pagină > Anunturi > Programul EURO 200- pentru ach... |