RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Anunț recrutare și selecție studenți pentru desfășurarea de activități în cadrul UAIC

Ultima actualizare: 23 Jun 2021, 14:06:53 (de către Gabriela Pavelescu).

Anunț recrutare și selecție studenți  pentru desfășurarea de activități în cadrul

Call Center Student la UAIC

Universitatea  „Alexandru  Ioan  Cuza”  din  Iași  anunță  deschiderea  procedurii  de recrutare  și  selecție  a  30  de  studenți  care    asigure  desfășurarea  activității  de facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere în cadrul proiectului  Șanse egale  la  educație  -  echitate  în  societate!  (SE3S),  finanțat  prin  Fondul  de  Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021. 

Studenții  participanți  la  activitate  vor  beneficia  de  o  bursă  în  valoare  de  580  lei  * 2 luni pentru sesiunea admitere iulie 2021 și septembrie 2021 (total 1160 lei).  

Proiectul  își  propune  promovarea  ofertei  educaționale  a  UAIC  prin  campanii  de comunicare  generală  și  comunicare  focalizată  pe  elevii  din  grupuri  defavorizate  prin facilitarea  parcurgerii  procedurii  de  înscriere  la  facultate  prin  înființarea  unui  Call Center  Student  la  UAIC  cu  implicarea  studenților. 

Call  center-ul  va  funcționa  pe perioada  admiterii  în  intervalul  5-25  iulie  și  6-9  septembrie  și  va  oferi  informații privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere.

Criterii minimale de calificare:

  • student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul universitar 2020-2021, care nu este în an terminal;
  • student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea academică

Consultanții interesați sunt invitați să depună un dosar compus din: 

1. Cererea de solicitare a bursei, conform anexei

2. CV

3. Grila de autoevaluare, conform anexei.

Toate  componentele  dosarului  -  Cererea  de  solicitare  a  bursei,  CV  și  grila  de autoevaluare- se vor atașa unui singur email,  cu titlul (subject): Dosar bursa FDI2021 A3 – Nume, Prenume. 

Cele trei componente mai sus menționate ale dosarului de aplicație se transmit până la data  de  28.06.2021,  ora  15.00,  în  format  electronic,  prin  e-mail,  la  adresa iulia.vlasa@uaic.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email iulia.vlasa@uaic.ro      

Pentru mai multe detalii, accesati acest anunt (descarcati aici, fisier pdf)

Cerere de solicitare a burse, descarcati aici, fisier docx

Grila de autoevaluare, descarcati aici, fisier docx

 
Prima pagină > ANUNŢURI 2020-2021 > Anunț recrutare și selecție... |