RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Chestionar QAFIN privind satisfacția studenților

Ultima actualizare: 24 May 2021, 14:05:53 (de către Gabriela Pavelescu).

 

In atentia studentilor anii I, II şi III, studii universitare de licenţă

        Studentii anii I, II şi III, studii universitare de licenţă sunt rugaţi să completeze chestionarul QAFIN privind satisfacția studenților, accesand linkul

https://sondaje.aracis.ro/index.php/364137?lang=ro

        Termenul de completare este 28 mai 2021.

 Iată şi de ce sunt invitaţi studenţii din anii I, II şi III din ciclul studii universitare de licenţă, să completeze acest chestionar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este implicată în implementarea proiectului cu titlul: „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16, beneficiar – Ministerul Educației, partener – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). UAIC participă la activitatea de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii de licență, având de încărcat în platforma proiectului menționat anterior, indicatori primari pentru clasificare și ierarhizare. Totodată, în acest demers, este necesară completarea unui chestionar privind satisfacția studenților privind serviciile oferite de universitate și calitatea programului de studiu (secțiunea I – pentru clasificare, secțiunea II – pentru ierarhizare).

 
Prima pagină > ANUNŢURI 2020-2021 > Chestionar QAFIN privind satis... |