RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de licenţă a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2022

Ultima actualizare: 10 Mar 2023, 10:03:38 (de către Gabriela Pavelescu).

  Admiterea în anul I de licenţă, 

pentru candidaţii români de pretutindeni 

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă),

locaţia IAŞI, sesiunea IULIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: expert chimist (cod COR 211303), chimist  (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

 - Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: consilier chimist (cod COR 211302), chimist (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic) 

- Chimie medicală, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: chimist (cod COR 211301), expert chimist (cod COR 211303), referent de specialitate chimist (cod COR 211305).

 NUMĂRUL DE LOCURI: 17 locuri la buget, cu bursă, repartizate după cum urmează: 

- specializarea Chimie: 6 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);

- specializarea Biochimie tehnologică: 4 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);

- specializarea Chimie medicală: 7 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă).

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii români de petutindeni se pot înscrie cu dosar fizic, la Secretariatul Facultăţii de Chimie, dacă nu s-au preînscris deja (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), conform următorului program:

-luni - vineri, 11-15 iulie 2022, între orele 9-15;

-sâmbătă, 16 iulie 2022, între orele 9-12.

De asemenea, candidaţii români de petutindeni se pot înscrie şi on-line, dacă nu s-au preînscris deja, accesând pagina https://eadmitere.uaic.ro

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 18-23 iulie 2022. 

CONFIRMAREA LOCULUI:

Candidaţii români de petutindeni declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune până pe 26 iulie 2022, ora 15:30,  dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare, la secretariatul Facultăţii de Chimie (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi).

După data de 26 iulie 2022, candidaţii români de petutindeni care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de licenţă este egală cu media anilor de studii liceale.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media de la examenul de bacalaureat şi, dacă este cazul, media generală obţinută în ultima clasă de studii liceale.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programele de studii cu predare în limba română:

- persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  • PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier docx

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Admiterea în anul I de licen... |