RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de licenţă a candidaţilor români de pretutindeni, Extensiunea BĂLŢI, specializarea Chimie medicală, sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Ultima actualizare: 30 Aug 2022, 10:08:38 (de către Angela Vatră).
Admiterea în anul I de licenţă

candidaţi români de pretutindeni

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă), 

Extensiunea universitară de la Universitatea ”Alecu Russo” din
Bălți, Republica Moldova
, specializarea CHIMIE MEDICALĂ,

sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 pentru programul Chimie medicală-Extensiunea Bălţi, inclus în Hotărârea de Guvern nr. 978/03.08.2022 referitoare la programele de studii care vor funcţiona în anul universitar 2022/2023:

  • 6 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);
  • 5 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă). Taxa de şcolarizare este de 3600 RON/an. La confirmarea locului obținut, candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 RON, accesând linkul https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:  

În perioada 5-7 septembrie 2022, între orele 9-17, candidaţii români de pretutindeni se pot înscrie on-line, accesând pagina https://eadmitere.uaic.ro sau prin e-mail, la adresa extensiune@uaic.ro.

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

AFIŞAREA REZULTATELOR: joi, 8 septembrie 2022, la ora 10:00, la secretariatul şi pe site-ul Facultăţii de Chimie.

CONFIRMAREA LOCULUI: Candidaţii români de pretutindeni declarați admişi au obligația de a depune diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă, ambele în original şi de a semna Formularul de confirmare a locului. Pentru aceasta, candidaţii sunt rugaţi să transmită, mai întâi, formularul de confirmare, completat, la adresa maria.ignat@uaic.ro, după care vor fi anuntaţi, prin e-mail, cu privire la ziua şi ora la care să se prezinte la secretariatul Extensiunii universitare UAIC de la Universitatea ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova (str. Puşkin 28, bloc 4, Aula 408) pentru depunerea actelor de studii în original.

În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior. 

În cazul în care candidaţii nu reuşesc să confirme locul la data ce va fi anunţată prin e-mail, aceştia sunt aşteptaţi la secretariatul Facultăţii de Chimie (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), până pe 14 septembrie 2022, între orele 8:30-15:30 (în afara zilelor de sâmbătă şi duminică) pentru a depune dosarul cu actele de studii în original şi a semna Formularul de confirmare a locului.

Pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare, în caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: descărcaţi aici

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de licenţă este egală cu media anilor de studii liceale.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media de la examenul de bacalaureat şi, dacă este cazul, media generală obţinută în ultima clasă de studii liceale.

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programele de studii cu predare în limba română:

- persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier docx

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Admiterea în anul I de licen... |