RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Ultima actualizare: 29 Aug 2022, 10:08:38 (de către Angela Vatră).

ADMITEREA în anul I de licenţă

a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi a cetăţenilor statelor membre ale UE, SEE şi CE

sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:

Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: expert chimist (cod COR 211303), chimist  (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: consilier chimist (cod COR 211302), chimist (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic) 

Chimie medicală, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: chimist (cod COR 211301), expert chimist (cod COR 211303), referent de specialitate chimist (cod COR 211305).

NUMĂRUL DE LOCURI RĂMASE DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022:

  • 30 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), la programele de studii de licenţă Chimie şi Biochimie tehnologică, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, din care:
- 24 locuri la buget, repartizate statistic;

-   2 locuri la buget, pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială;

-   1 loc la buget, pentru candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi;

-   2 locuri la buget, pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural;

-   1 loc la buget, pentru candidaţii etnici romi.

În perioada 9-14 SEPTEMBRIE 2022 (fără sâmbătă şi duminică), candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.      

  • 48 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), la programele de studii de licenţă Chimie, Chimie medicală şi Biochimie tehnologică, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3600 lei/an. 
În perioada 9-14 SEPTEMBRIE 2022 (fără sâmbătă şi duminică), candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

 A. Depunere dosare în format fizic

În perioada 5-7 septembrie 2022, între orele 9-17, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi).

B. Înscriere on-line

În perioada 5-7 septembrie 2022, între orele 9-17, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot înscrie on-line, accesând pagina https://eadmitere.uaic.ro 

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 8-9 SEPTEMBRIE 2022.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 9-14 SEPTEMBRIE 2022 (fără sâmbătă şi duminică), la secretariatul facultăţii, între orele 8:00-15:30. În această perioadă, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.C.R. sau la B.R.D, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.52 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). 

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2022-2023 (descărcaţi aici, fisier pdf)   

FII ŞI TU CHIMIST!!!
 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > ADMITERE în anul I de licenţ... |