RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de MASTER a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Ultima actualizare: 29 Aug 2022, 10:08:38 (de către Angela Vatră).

Admiterea în anul I de MASTER, 

pentru candidaţii români de pretutindeni

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă)

locaţia IAŞI, sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER CARE AU LOCURI ALOCATE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022:

1. Chimia produselor cosmetice și farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Detalii aici

NUMĂRUL DE LOCURI RĂMASE DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022:

  • 1 loc la buget, cu bursă, la programul de master Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);
  • 2 locuri la buget, fără bursă, la programul de master Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă).

  ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

A. Depunere dosare în format fizic

În perioada 5-7 septembrie 2022, între orele 9-17, candidaţii români de pretutindeni se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi).

B. Înscriere on-line

În perioada 5-7 septembrie 2022, între orele 9-17, candidaţii români de pretutindeni se pot înscrie on-line, accesând pagina https://eadmitere.uaic.ro

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE - descarcă aici

ATENŢIE! Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la master românii de pretutindeni care au absolvit programe de licenţă acreditate. Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu!

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 8 septembrie 2022. 

CONFIRMAREA LOCULUI:

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, în perioada 9-12 septembrie 2022 (fără sâmbătă şi duminică), între orele 8:00-15:30, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

  Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român;

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier docx.

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni, etnici români din Ucraina descărcaţi aici, fişier docx.

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Admiterea în anul I de MASTER... |