RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Admiterea în anul I de MASTER a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2022

Ultima actualizare: 07 Apr 2022, 10:04:47 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de MASTER, 

pentru candidaţii români de pretutindeni

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă)

locaţia IAŞI, sesiunea IULIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER: 

1. Chimie clinică, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul integrează predarea fundamentelor teoretice de chimie cu aplicarea principiilor și tehnicilor experimentale, într-un mod conceptual modern, prin utilizarea sistematică de exemple luate din gama foarte largă de cercetare din domeniul chimiei clinice, cu aplicaţii în laboratoarele de analiză clinică și medicală din spitale cât și în alte laboratoare de specialitate din România. Absolvenţii acestui program de master câștigă o educație de bază în chimie, plus o perspectivă și o experiență în diverse direcţii cu aplicaţii conexe, care pot stabili o bază pentru o carieră flexibilă şi atractivă. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: chimist analist (2113.1.1 cod ISCO-08), specialist în chimie aplicată (2113.1.2 cod ISCO-08), asistent de cercetare în chimie fizică (211311 cod COR).

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentară, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: inspector de specialitate chimist (cod COR 211304), asistent de cercetare în chimie fizică (cod COR 211311), Profesor în învățământul liceal, postliceal* (cod COR 233001).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), asistent de cercetare în chimie fizică (cod COR 211311), profesor în învățământul liceal, postliceal* (cod COR 233001).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

4. Studii avansate în chimie, masterat de cercetare, cu predare în limba engleză, acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul oferă acces la cercetarea de ultimă generaţie, având ca scop să le dezvolte absolvenţilor o serie de competenţe care să le permită să acţioneze ca cercetători independenţi cu şanse şi oportunităţi reale de angajare în laboratoarele de cercetare, atât în ţară, cât şi în străinătate. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: consilier chimist (cod COR 211302), expert chimist (cod COR 211303), asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS:

  • 15 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);
  • 10 locuri la buget, fără bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă).

PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

În perioada 4 aprilie -10 iulie 2022, candidaţii români de petutindeni se pot preînscrie DOAR on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii români de petutindeni se pot înscrie cu dosar fizic, la Secretariatul Facultăţii de Chimie, dacă nu s-au preînscris deja (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi).

De asemenea, candidaţii români de petutindeni se pot înscrie şi on-line, dacă nu s-au preînscris deja, accesând pagina  http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE - descarcă aici

ATENŢIE! Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la master românii de pretutindeni care au absolvit programe de licenţă acreditate. Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu!

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 18-23 iulie 2022. 

CONFIRMAREA LOCULUI:

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, până pe 29 iulie 2022, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, până pe 29 iulie 2022, dosarul cu actele de studii în original, să achite (pentru confirmarea locului) 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.R.D., şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copiile legalizate ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă, suplimentului la diploma de licenţă, însoțite de o adeverință care să ateste prezența originalelor la o altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 29 iulie 2022, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român;

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier doc.

FII SI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Admiterea în anul I de MASTER... |