RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE în anul I de MASTER, sesiunea IULIE 2022

Ultima actualizare: 07 Apr 2022, 10:04:41 (de către Gabriela Pavelescu).
ADMITEREA în anul I de MASTER

  a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, 

sesiunea IULIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER:

1. Chimie clinică, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul integrează predarea fundamentelor teoretice de chimie cu aplicarea principiilor și tehnicilor experimentale, într-un mod conceptual modern, prin utilizarea sistematică de exemple luate din gama foarte largă de cercetare din domeniul chimiei clinice, cu aplicaţii în laboratoarele de analiză clinică și medicală din spitale cât și în alte laboratoare de specialitate din România. Absolvenţii acestui program de master câștigă o educație de bază în chimie, plus o perspectivă și o experiență în diverse direcţii cu aplicaţii conexe, care pot stabili o bază pentru o carieră flexibilă şi atractivă. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: chimist analist (2113.1.1 cod ISCO-08), specialist în chimie aplicată (2113.1.2 cod ISCO-08), asistent de cercetare în chimie fizică (211311 cod COR).

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentară, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: inspector de specialitate chimist (cod COR 211304), asistent de cercetare în chimie fizică (cod COR 211311), Profesor în învățământul liceal, postliceal* (cod COR 233001).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), asistent de cercetare în chimie fizică (cod COR 211311), profesor în învățământul liceal, postliceal* (cod COR 233001).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

4. Studii avansate în chimie, masterat de cercetare, cu predare în limba engleză, acreditat prin H.G. 434/30.03.2022. Programul oferă acces la cercetarea de ultimă generaţie, având ca scop să le dezvolte absolvenţilor o serie de competenţe care să le permită să acţioneze ca cercetători independenţi cu şanse şi oportunităţi reale de angajare în laboratoarele de cercetare, atât în ţară, cât şi în străinătate. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: consilier chimist (cod COR 211302), expert chimist (cod COR 211303), asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS:

  • 60 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE;
  • 40 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3600 lei/an.
PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 
  •  În perioada 4 aprilie -10 iulie 2022, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot preînscrie DOAR on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  •  În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE (care nu s-au preînscris deja) se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi).
  •  În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE (care nu s-au preînscris deja) se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 18-23 iulie 2022. 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 25-29 iulie 2022, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. În această perioadă, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.R.D, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.51 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS de absolvire a facultăţii. 

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

-chimist, expert chimist în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor;

-chimist, expert chimist în laboratoare de analize clinice;

-chimişti în puncte vamale şi control anti-doping;

-cercetător ştiintific în microbiochimie;

-chimist, consilier chimist în industria medicamentelor;

-chimist, referent de specialitate în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor;

-chimişti în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii;

-chimist, inspector de specialitate-chimist în controlul şi protecţia mediului;

-chimist, inspector, referent de specialitate-chimist în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;

-cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, impune absolvirea şi a modulului psihopedagogic, respectiv a studiilor de doctorat pentru învăţământul universitar;

-cercetător şi asistent de cercetare în domeniul chimiei, biochimiei tehnologice sau chimiei fizice în institute şi laboratoare de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de MASTER, pentru anul universitar 2022-2023 (descărcaţi aici, fişier pdf)

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > ADMITERE în anul I de MASTER,... |