Legături înrudite

Taxa de înscriere la studii universitare de master

Ultima actualizare: 08 Jul 2022, 10:07:38 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Se achită o singură taxă de înscriere, de 100 lei, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează candidatul, în conturile bancare ale universităţii noastre, deschise la B.C.R. şi B.R.D.
  • Codurile necesare achitării la B.R.D. sunt următoarele:

    -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
    RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă de admitere: 28
    -Facultatea de Chimie, cod facultate: 2402
    -Forma de învăţământ: master zi, cod 03.

  • De asemenea, un alt mod de achitare a taxei de înscriere este prin ordin de plată. Este OBLIGATORIU ca plata să fie făcută cu numele și CNP-ul candidatului! În caz contar, chitanţa nu va putea fi luată în considerare!
  • Chitanţa/Dovada plăţii se va depune în original, în dosarul de înscriere!
  • Taxa de înscriere nu se restituie!
 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Taxa de înscriere la studii u... |