RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea IULIE 2022

Ultima actualizare: 20 Jun 2023, 09:06:54 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă

a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, sesiunea IULIE 2022

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:

Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: expert chimist (cod COR 211303), chimist  (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic)

Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: consilier chimist (cod COR 211302), chimist (cod COR 211301), profesor în învăţământul gimnazial* (cod COR 233002).

*Cu respectarea condițiilor legale (absolvirea modulului psiho-pedagogic) 

Chimie medicală, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată H.G. 433/30.03.2022. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: chimist (cod COR 211301), expert chimist (cod COR 211303), referent de specialitate chimist (cod COR 211305).

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 73 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, din care:
- 58 locuri la buget, repartizate statistic;

-   7 locuri la buget, repartizate pe domenii prioritare de dezvoltare;

-   2 locuri la buget, pentru cadre didactice;

-   2 locuri la buget, pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială;

-   1 loc la buget, pentru candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi;

-   2 locuri la buget, pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural;

-   1 loc la buget, pentru candidaţii etnici romi.

În perioada 21-26 iulie 2022, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.      

  • 50 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3600 lei/an. În perioada 21-26 iulie 2022, candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE (care nu s-au preînscris deja) se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), conform următorului program:

-luni - vineri, 11-15 iulie 2022, între orele 9-15;

-sâmbătă, 16 iulie 2022, între orele 9-12.

  • În perioada 11-16 iulie 2022, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot înscrie şi on-line, accesând pagina https://eadmitere.uaic.ro

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 18-23 iulie 2022.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 21-26 iulie 2022, la secretariatul facultăţii, între orele 8:30-15:30. În această perioadă, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.C.R. sau la B.R.D, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.52 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2021 a fost 6,13 (şase şi 13%).

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2022-2023 (descărcaţi aici, fisier pdf)   

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > ADMITERE în anul I de licenţ... |