EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Ultima actualizare: 02 Sep 2020, 08:09:44 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă,

sesiunea SEPTEMBRIE 2020

 
NUMĂRUL DE LOCURI:
 • 7 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE:

         - 2 locuri la buget, repartizate statistic;
         - 5 locuri la buget, repartizate pe domenii prioritare de dezvoltare.

 • 47 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.
 • PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2019 a fost 6,06 (şase şi 6%).
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 
 • În perioada 7-11 septembrie 2020, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-15. ATENŢIE: În data de 11 septembrie 2020, candidaţii se pot înscrie doar până la ora 12.
 • ATENŢIE! Candidaţii care au revenit din străinătate în ultimele două săptămâni şi doresc să depună dosar fizic de înscriere, trebuie să prezinte o adeverinţă medicală din care să rezulte că nu au fost diagnosticaţi cu COVID-19, datată cu cel mult patru zile înainte de prezentarea la înscriere, redactată în limba română, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii nr.841/19.05.2020!
 • În perioada 7-11 septembrie 2020, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.
  ATENŢIE: În data de 11 septembrie 2020, candidaţii se pot înscrie doar până la ora 12.
 • LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici
 • SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 11 septembrie 2020, după ora 12.
 • ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în data de 14 septembrie 2020, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. Pentru înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.R.D., iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.46 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, BANCPOST, ING, BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

 • SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 326/ 2019. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Cercetător în chimie  (cod COR 211306), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 326/ 2019. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 326/ 2019. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Biochimist şef secţie, laborator (cod COR 134202).

 • OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:
Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2020-2021 (descărcaţi aici-fisier pdf) 

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > ADMITERE în anul I de licenţ... |