RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Manifestări organizate de Facultatea de Chimie în cadrul Zilelor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Ultima actualizare: 27 Oct 2022, 14:10:02 (de către Angela Vatră).

Manifestări organizate de Facultatea de Chimie în cadrul

 

Ceremoniei Aniversare de celebrare a 162 de ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

1.  IasiCHEM 4 – viitorul ştiinţelor chimice în contextul provocărilor actuale ale umanităţii

Masă rotundă

27 octombrie 2022 (14:00 – 20:00)

Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Evenimentul îsi propune să faciliteze crearea unui cadru adecvat pentru o analiză critică realizată de specialişti, asupra direcţiilor în care poate fi proiectată evoluţia ştiinţelor chimice, pentru şi împreună cu membrii comunităţilor. Dezbaterile vor viza aspecte cheie, definitorii pentru ştiinţele chimice, cu evidenţierea provocărilor ce derivă din nevoia unei abordări interdisciplinare, nevoia de a contribui la rezolvarea problemelor actuale din diverse sectoare de activitate (energetică, schimbări climatice, producţia de alimente, nevoia de apă curată, industria farmaceutică etc.), nevoia de a investi în ştiinţele chimice, altele. Răspunsurile obţinute pe parcursul dezbaterilor vor putea constitui instrumente puternice de lucru pentru modelarea viitorului rol al ştiinţelor chimice în beneficiul oamenilor de pretutindeni.

Moderatorul manifestării:

  • Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

Parteneri:

  • Şcoala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC)
  • Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS)
  • Centru Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est / CERNESIM – (https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/)

Date de contact:

 

2. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor,

Chimia – Frontieră Deschisă spre Cunoaştere, Ediţia a XIII-a

Sesiune de comunicări ştiinţifice

 28 octombrie 2022 (09:00 – 17:15)

Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi online

prin platforma Cisco Webex

 

 

 Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori   sunt axate pe rezultatele cercetărilor obţinute prin activităţi cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate, sisteme biologice, analiză chimică, chimia mediului, în încercarea de a oferi o perspectivă cât mai complexă asupra impactului acestora la nivelul societăţii.

 
  

 

Moderatorul manifestării:

  • Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

Parteneri:

  • Şcoala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC)
  • Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS)
  • Centru Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est / CERNESIM – (https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/)

 Date de contact:

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Manifestări organizate de Fac... |