RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea Nationala Metodico-Ştiintifică, 4 iunie 2022

Ultima actualizare: 02 Jun 2022, 14:06:02 (de către Gabriela Pavelescu).
Sesiunea naţională metodico-ştiinţifică

 "METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CHIMIE",

ediţia a 50-a, Iaşi, 4 iunie 2022

Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,  FACULTATEA DE   CHIMIE

Coorganizatori: Inspectoratele Şcolare ale judeţelor arondate la Centrul de  Perfecţionare Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Programul Sesiunii "Metode şi mijloace de învăţământ pentru Chimie", 4 iunie 2022

(document pdf)

 

În cadrul Facultății de Chimie a devenit o tradiție organizarea anuală a Sesiunii Naționale Metodico-Științifice Metode și Mijloace de Învățământ pentru Chimie. În acest an suntem la ediția jubiliară, cea de a 50-a reîntâlnire a profesorilor care predau una dintre disciplinele care contribuie decisiv la pregătirea pentru muncă și viață, în general, a tinerei generații - CHIMIA. Tradiția instituită ne bucură și vă exprimam dorința noastră de a ne fi alături la acest moment aniversar, în care beneficiem și de sprijinul Departamentului de Învățământ Preuniversitar din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, coordonat de domnul lect. dr. Bogdan-Constantin Neculau.

      Manifestarea este deschisă profesorilor de Chimie și studenților facultăților de profil din Aria Curriculară Matematică și Științe ale Naturii (Fizică, Chimie, Biologie), dar și altor categorii de cadre didactice, care sunt interesate în cercetarea, din perspectivă pedagogică, a predării-învățării și evaluării eficienței însușirii de către elevi/studenți a conținuturilor de specialitate la disciplinele menționate și nu numai, precum și a perfecționării strategiilor didactice în învățământul preuniversitar.

 Participanţii vor prezenta comunicările proprii sub forma comunicărilor orale, fie sub forma unei prezentări tip poster.
      Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere on-line, accesând adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic/formular-inscriere-mmic.html

 Termenul limită de înscriere este 25 mai 2022, ora 24:00. 

       Rezumatele lucrărilor acceptate de către Comitetul Științific vor fi publicate în volumul sesiunii şi pe pagina web a Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Lucrările prezentate pot fi publicate in extenso în volumul 9 (2022) al revistei „Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie", editat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

        Rezumatul comunicării şi lucrările integrale vor fi redactate în format Word, (redactare în limba română, rezumat de aproximativ o pagina, cuvânt cheie, font Times New Roman 12, dimensiuni pagină A4, margini sus-jos-stânga-dreapta 2 cm), conform următoarelor modele:

- model de rezumat;

- model de articol.

       Taxa de participare este de 50 lei şi se va plăti în contul Fundatia „Alumni”- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi, cont: IBAN RO90 BRDE 240S V765 6220 2400, Cod de identificare fiscală: 2159880, cu menţiunea “Sesiunea MMIC 2022”.

 Participanți înscriși cu două sau mai multe comunicări nu vor achita taxe suplimentare, cu excepția lucrărilor pentru care se solicită publicarea in extenso în volumul MMIC. În acest caz se aplică o taxă suplimentară de 50 lei/articol publicat care va fi achitată în același cont cu mențiunea "Articol MMIC9".

          Circulara sesiunii  

          Formular de înscriere

      Pentru  informaţii  suplimentare  puteţi  telefona  la  organizatorii  sesiunii:

  • lect.dr. Carmen Mîţă, 0232‑201288; email: cmita@uaic.ro
  • conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma, 0232‑201102 interior 2483; email: dcozma@uaic.ro

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

      Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea Nationala Metodico-Ş... |