RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea Națională Metodico-Ştiintifică, 11 noiembrie 2023

Ultima actualizare: 16 Nov 2023, 14:11:02 (de către Gabriela Pavelescu).
Sesiunea naţională metodico-ştiinţifică

 "METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CHIMIE",

ediţia a 51-a, Iaşi, 11 noiembrie 2023

Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,  FACULTATEA DE   CHIMIE

Coorganizatori: Inspectoratele Şcolare ale judeţelor arondate la Centrul de  Perfecţionare Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

PROGRAMUL ŞI REZUMATELE LUCRĂRILOR PREZENTATE - descărcaţi aici 

În cadrul Facultății de Chimie a devenit o tradiție organizarea anuală a Sesiunii Naționale Metodico-Științifice Metode și Mijloace de Învățământ pentru Chimie. În acest an suntem la ediția 51, de reîntâlnire a profesorilor care predau una dintre disciplinele care contribuie decisiv la pregătirea pentru muncă și viață, în general, a tinerei generații - CHIMIA. Tradiția instituită ne bucură și vă exprimam dorința noastră de a ne fi alături la acest moment aniversar, în care beneficiem și de sprijinul Departamentului de Învățământ Preuniversitar din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, coordonat de domnul lect. dr. Bogdan-Constantin Neculau.

      Manifestarea este deschisă profesorilor de Chimie și studenților facultăților de profil din Aria Curriculară Matematică și Științe ale Naturii (Fizică, Chimie, Biologie), dar și altor categorii de cadre didactice, care sunt interesate în cercetarea, din perspectivă pedagogică, a predării-învățării și evaluării eficienței însușirii de către elevi/studenți a conținuturilor de specialitate la disciplinele menționate și nu numai, precum și a perfecționării strategiilor didactice în învățământul preuniversitar.

 Participanţii vor prezenta comunicările proprii sub forma comunicărilor orale, fie sub forma unei prezentări tip poster.
      Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere on-line, accesând adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic/formular-inscriere-mmic.html

  S-a preungit termenul limită de înscriere până pe 5 noiembrie 2023, ora 24:00. 

       Rezumatele lucrărilor acceptate de către Comitetul Științific vor fi publicate în volumul sesiunii şi pe pagina web a Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Lucrările prezentate pot fi publicate in extenso în volumul 10 (2023) al revistei „Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie", editat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.       

          Rezumatul comunicării şi lucrările integrale vor fi redactate în format Word, (redactare în limba română, rezumat de aproximativ o pagină, conform următoarelor ghiduri:

- ghid de redactare a rezumatului;

- ghid de redactare a articolulului.

       Taxa de participare este de 80 lei şi se va plăti în contul ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR CHIMIȘTI IEȘENI (ASCIS) cont IBAN: RO54BRDE240SV31221242400, cu mențiunea “Sesiunea MMIC2023”.

 Participanți înscriși cu două sau mai multe comunicări nu vor achita taxe suplimentare, cu excepția lucrărilor pentru care se solicită publicarea in extenso în volumul MMIC. În acest caz se aplică o taxă suplimentară de 20 lei/articol publicat care va fi achitată în același cont cu mențiunea "Articol MMIC10".

          Circulara sesiunii  

          Formular de înscriere

      Pentru  informaţii  suplimentare  puteţi  telefona  la  organizatorii  sesiunii:

  • Lect.dr. Carmen Mîţă, 0232‑201288; email: cmita@uaic.ro
  • Conf.dr. Dalila Belei, 0232‑201102 interior 2532; email: dalila@uaic.ro

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

      Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea Națională Metodico-... |