RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea Nationala Metodico-Ştiintifica, 23 mai 2015

Ultima actualizare: 15 May 2015, 14:05:02 (de către Gabriela Pavelescu).
Sesiunea naţională metodico-ştiinţifică
"METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CHIMIE",
ediţia a 44-a, Iaşi, 23 mai 2015 

 
 Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,  FACULTATEA DE   CHIMIE
 Coorganizatori: Inspectoratele Şcolare ale judeţelor arondate la Centrul de  Perfecţionare Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi         

 

În peisajul practicii educaţionale contemporane, caracterizat de multiplele provocări ale didacticii actuale, schimbul de bune practici şi de opinii prezentate în cadrul Sesiunii Metode şi Mijloace de Învăţământ pentru Chimie urmăresc realizarea unui schimb de opinii şi experienţe originale în aria extrem de generoasă a bunelor practici educaţionale, vizând atât componentele proiectării didactice, precum şi cele ale metodologiei de predare-învăţare şi evaluare în Chimie. Participanţii pot prezenta comunicările proprii fie sub forma unei scurte comunicări orale, fie sub forma unei prezentări tip poster.

      Pentru publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, autorii sunt rugaţi să se ghideze după modelul oferit pe site-ul sesiunii (redactare în limba română, rezumat de aproximativ o pagina, cuvânt cheie, font Times New Roman 12, dimensiuni pagină A4, margini sus-jos-stânga-dreapta 2 cm).

Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere on-line, accesând adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic/formular-inscriere-mmic.html

 Atentie! Îi rugăm pe autorii lucrărilor să nu se îngrijoreze dacă pe confirmarea primită apar datele fostei ediţii, dintr-o eroare de soft!

       Termenul limita de înscriere este 15 mai 2015, ora 24:00

Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate în volumul sesiunii şi pe pagina web a Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Lucrările prezentate pot fi în publicarea in extenso în volumul 3 (2015) al revistei „Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie”, editat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Rezumatul comunicării şi lucrările integrale vor fi redactate în format Word, conform modelelor prezentate pe pagina de site a formularului de înscriere on-line.

Taxa de participare este de 50 lei şi se va plăti în contul Fundatia „Alumni”- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi, cont: IBAN RO90 BRDE 240S V765 6220 2400, Cod de identificare fiscală: 2159880, cu menţiunea “Sesiunea MMIC 2015”.

Taxa de participare se va achita pentru prima lucrare comunicată în cuantum de 50 lei, a doua lucrare şi următoarele cu 20 lei/lucrare comunicată şi include materialele conferinţei şi pauzele de cafea. Autorii ce doresc doar publicarea lucrării in extenso in volumul MMIC vor achita 30 lei/lucrare, în acelaşi cont.

          Circulara sesiunii  
          Formular de înscriere

           Pentru  informaţii  suplimentare  puteţi  telefona  la  organizatorii  sesiunii:

  • conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma, (0232‑201102 interior 2483; email: dcozma@uaic.ro),
  • lect.dr. Carmen Mîţă (0232‑201288; email: cmita@uaic.ro),
  • secretariatul facultăţii (0232‑201363).

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

      Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea Nationala Metodico-Ş... |