RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea Nationala Metodico-Ştiintifica, 22 mai 2021

Ultima actualizare: 21 Apr 2021, 14:04:02 (de către Gabriela Pavelescu).

Sesiunea naţională metodico-ştiinţifică

"METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CHIMIE",

ediţia a 49-a, Iaşi, 21 MAI 2021

Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,  FACULTATEA DE   CHIMIE

Coorganizatori: Inspectoratele Şcolare ale judeţelor arondate la Centrul de  Perfecţionare Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 În peisajul practicii educaţionale contemporane, caracterizat de multiplele provocări ale didacticii actuale, schimbul de bune practici şi de opinii prezentate în cadrul Sesiunii Metode şi Mijloace de Învăţământ pentru Chimie urmăresc realizarea unui schimb de opinii şi experienţe originale în aria extrem de generoasă a bunelor practici educaţionale, vizând atât componentele proiectării didactice, precum şi cele ale metodologiei de predare-învăţare şi evaluare în Chimie. Participanţii vor prezenta comunicările proprii sub forma comunicărilor orale susținute
on-line pe platforma Cisco Webex Meetings
, prin accesarea adresei de contact: http://uaic.webex.com/meet/cmita
      Pentru publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, autorii sunt rugaţi să se ghideze după modelul afişat în cadrul secţiunii Formularul de înscriere (redactare în limba română, rezumat de aproximativ o pagina, cuvânt cheie, font Times New Roman 12, dimensiuni pagină A4, margini sus-jos-stânga-dreapta 2 cm).

Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere on-line, accesând adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic/formular-inscriere-mmic.html

 Termenul limită de înscriere este 16 mai 2021, ora 24:00. 

Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate în volumul sesiunii şi pe pagina web a Facultăţii de Chimie, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Lucrările prezentate pot fi publicate in extenso în volumul 8 (2021) al revistei „Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie”, editat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Rezumatul comunicării şi lucrările integrale vor fi redactate în format Word, conform modelelor prezentate pe pagina de site a formularului de înscriere on-line.

Taxa de participare este de 20 lei şi se va plăti în contul Fundatia „Alumni”- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi, cont: IBAN RO90 BRDE 240S V765 6220 2400, Cod de identificare fiscală: 2159880, cu menţiunea “Sesiunea MMIC 2021”.

Participanți înscriși cu două sau mai multe lucrări nu vor achita taxe suplimentare, cu excepția lucrărilor pentru care se solicită  publicarea in extenso. Autorii ce doresc publicarea lucrării/lucrărilor suplimentare in extenso in volumul MMIC vor achita 20 lei/lucrare in același cont.

          Circulara sesiunii  

          Formular de înscriere

      Pentru  informaţii  suplimentare  puteţi  telefona  la  organizatorii  sesiunii:

  • lect.dr. Carmen Mîţă, 0232‑201288; email: cmita@uaic.ro
  • conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma, 0232‑201102 interior 2483; email: dcozma@uaic.ro

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

      Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea Nationala Metodico-Ş... |