RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, 29-30 iunie 2018

Ultima actualizare: 28 Jun 2018, 14:06:02 (de către Gabriela Pavelescu).

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor,

masteranzilor şi doctoranzilor

"CHIMIA - FRONTIERĂ DESCHISĂ SPRE CUNOAŞTERE",

ediţia a IX-a, Iaşi, 29-30 iunie 2018

Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,  FACULTATEA DE   CHIMIE

Coorganizator: Şcoala Doctorală a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

PROGRAM (fisier pdf)

 Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori se vor axa pe cele mai recente tendinţe din domeniul chimiei cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate şi caracterizarea lor, sisteme biologice, cataliză, tehnică şi managementul mediului. Manifestarea ştiinţifică a oferit şi oferă oportunitatea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor ştiinţifice proprii şi de a stabili contacte stiintifice, parteneriate şi participării în echipe mixte la proiecte de colaborare naţională sau internaţională.

Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze talonul de înscriere on-line, de pe pagina http://www.chem.uaic.ro/ro/scsmd/formular-inscriere.html

Termenul limita de înscriere este 23 iunie 2018, ora 24:00.

Rezumatul comunicării va fi redactat în limba română şi limba engleză, în format Word, conform modelelor prezentate pe pagina formularului de înscriere on-line.

Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate în volumul dedicat Sesiunii şi pe pagina web a Facultaţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Lucrările in extenso acceptate vor fi publicate in Acta Chemica Iasi. Acestea vor fi redactate în limba engleză conform modelului Acta Chemica Iasi

http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html

şi vor fi transmise în format electronic până la data de 29 iunie 2018, pe adresa

http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html.

Taxa de participare este de 35 lei şi se va plăti în contul Fundatia Alumni - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi, cont: IBAN RO90 BRDE 240S V765 6220 2400, Cod de identificare fiscala: 2159880, cu menţiunea “Sesiune CSSMD 2018”. Taxa de participare se va achită pentru fiecare lucrare şi va include materialele conferinţei şi pauzele de cafea.

Studenţilor participanţi la manifestare, provenind din alte centre universitare, li se vor deconta cheltuielile efectuate cu transportul, cazarea si masa in limita sumei de 80 lei.

Cazarea este asigurată în căminele Complexului Studenţesc “Titu Maiorescu” Iaşi (17 lei/noapte).

          Circulara sesiunii

          Formular de înscriere

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta pe lect. dr. Carmen Mîţă, (0232‑201288; email: cmita@uaic.ro) sau secretariatul facultăţii (0232‑201363).

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea de comunicari stiinti... |