RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică, 24 mai 2014

Ultima actualizare: 26 Mar 2014, 14:03:02 (de către Gabriela Pavelescu).
  Sesiunea naţională metodico-ştiinţifică
"METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CHIMIE",
ediţia a 43-a, Iaşi, 24 mai 2014 

 
 Organizator: UNIVERSITATEA “ ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI,
 FACULTATEA DE   CHIMIE
 Coorganizatori: Inspectoratele Şcolare ale judeţelor arondate la Centrul de  Perfecţionare Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi         
În peisajul practicii educaţionale contemporane, caracterizat de multiple provocări ale didacticii contemporane, schimbul de bune practici şi de opinii prezentate în cadrul Sesiunii urmăresc realizarea unui schimb de opinii şi experienţe originale în aria extrem de generoasă a bunelor practici educaţionale, vizând atât componentele proiectării didactice, precum şi cele ale metodologiei de predare-învăţare şi evaluare în Chimie. Autorii vor prezenta comunicările proprii fie sub forma unei scurte comunicări orale, fie sub forma unei prezentări tip poster. Pentru publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, autorii sunt rugaţi să se ghideze după modelul oferit pe site-ul Sesiunii (redactare în limba romană, rezumat de aproximativ o pagină, cuvinte cheie, font Times New Roman 10, dimensiuni pagina A4, margini sus-jos-stânga-dreapta 2,0 cm).

Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere on-line la adresa: http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic/.

Termenul limita de inscriere este 11 mai 2014, ora 24:00.

Rezumatul comunicării şi lucrările integrale (minim 6 pagini) vor fi redactate in format Word, conform modelelor prezentate pe site-ul Facultatii de Chimie, la adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/mmic .

Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate într-un volum şi pe pagina web a Facultaţii de Chimie, Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi.

            Lucrările integrale acceptate vor fi publicate intr-un număr special dedicat Sesiunii MMIC 2013, editat de Editura UAIC cu ISBN.

Taxa de participare este de 50 lei şi se va plăti in contul Fundatia „ Alumni”- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi, cont: IBAN RO90 BRDE 240S V765 6220 2400, Cod de identificare fiscala: 2159880, cu menţiunea “Sesiunea MMIC 2014”.

Taxa de participare se va achita pentru fiecare lucrare şi va include materialele conferinţei şi pauzele de cafea. Autorul/autorii ce doresc participarea cu două sau mai multe lucrări vor achita, începând cu a doua lucrare, o taxă suplimentară de 20 lei/lucrare suplimentară.

          Circulara sesiunii 
          Formular de înscriere

           Pentru  informaţii  suplimentare  puteţi  telefona  la  organizatorii  sesiunii:

  • conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma, (0232‑201102 interior 2483; email: dcozma@uaic.ro ),
  • lect.dr. Carmen Mîţă (0232‑201288; email: cmita@uaic.ro ),
  • secretariatul facultăţii (0232‑201363).

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

      Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea Naţională Metodico-... |