RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Sesiunea de comunicari ştiintifice a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, 27 iunie 2024

Ultima actualizare: 26 Jun 2024, 11:06:12 (de către Gabriela Pavelescu).

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor,

masteranzilor şi doctoranzilor

"CHIMIA - FRONTIERĂ DESCHISĂ SPRE CUNOAŞTERE",

ediţia a XV-a, Iaşi,  27 iunie 2024

Organizator: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI, FACULTATEA DE CHIMIE

Coorganizatori: Şcoala Doctorală de Chimie a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

                         Societatea de Chimie din România,

                         Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni

PROGRAM - descărcaţi aici

 Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori se vor axa pe cele mai recente tendinţe din domeniul chimiei cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate şi caracterizarea lor, sisteme biologice, cataliză, analiză chimică şi chimia mediului.

Manifestarea ştiinţifică oferă oportunitatea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor ştiinţifice proprii şi de a stabili contacte stiintifice proprii şi de a stabili contacte științifice, parteneriate şi posibiltatea participării în echipe mixte la proiecte de colaborare naţională sau internaţională.

Autorii interesaţi să prezinte lucrări sunt rugaţi să completeze talonul de înscriere on-line, de pe pagina http://www.chem.uaic.ro/ro/scsmd/formular-inscriere.html

Termenul limita de înscriere s-a prelungit până pe data de 13 iunie 2024, ora 24:00.

Rezumatul comunicării va fi redactat în limba română şi limba engleză, în format Word, conform modelelor prezentate pe pagina formularului de înscriere on-line.

Rezumatele lucrărilor acceptate vor fi publicate în volumul dedicat Sesiunii şi pe pagina web a Facultaţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Lucrările in extenso acceptate vor fi publicate in Acta Chemica Iasi. Acestea vor fi redactate în limba engleză conform modelului Acta Chemica Iasi

http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html

şi vor fi transmise în format electronic pe adresa de email aci@chem.uaic.ro

Taxa de participare este de 100 lei şi se va plăti în contul ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR CHIMIŞTI IEŞENI (ASCIS), cont: IBAN RO54 BRDE 240 SV 3122 124 2400, cu menţiunea “Sesiune SCSSMD2024”. Termenul limită pentru plata taxei: 17 iunie 2024. Taxa de participare se va achită pentru fiecare lucrare şi va include materialele conferinţei şi pauzele de cafea. Confirmarea plății se va efectua prin trimiterea copiei electronice adocumentului aferent pe adresa scssmd@chem.uaic.ro.

Studenților participanți la manifestare, provenind din alte centre universitare, li se vor deconta cheltuielile efectuate cu transportul, cazarea și masa în limita sumei de 225 lei.

Cazarea - asigurată în căminele complexului studenţesc “Titu Maiorescu” Iaşi.

          Circulara sesiunii, descărcaţi de aici

          Formular de înscriere


Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta pe lect. dr. Carmen Mîţă, (0232‑201288; email: cmita@uaic.ro).

Vă rugăm să informaţi pe toţi cei interesaţi despre această manifestare!

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

 
Prima pagină > MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE > Sesiunea de comunicari ştiint... |